Webbinformatören - när du vill träffa mitt i prick!

Genomtänkta översättningar - När betydelsen är överordnad.Genomtänkta översättningar

- När betydelsen är överordnad.

Webbinformatören erbjuder översättningstjänster för allt från hemsidor till tekniska manualer och brev. Vill du ha en tvåspråkig hemsida? Behöver du översätta en teknisk manual till svenska, eller engelska? Eller behöver Du bara hjälp med att gå igenom brevet eller föredraget för Dina utländska affärskollegor? Kontakta oss gärna, så kan vi diskutera Era behov.

Kvalificerade översättningar

Översättningar av kvalitet är Webbinformatörens signum. En god översättning tar hänsyn till såväl tonläge, ordföljd och konnotation, inte endast ordens denotation och betydelse. En teknisk manual är till exempel ett viktigt arbetsredskap, inte bara ett dokument. Varför så lite möda läggs på att göra dem begripliga och lätta att förstå, och inte enbart läsliga, är förundransvärt.

Översättningar till fast pris

Vi utför översättningar till fast pris, eller löpande; allt efter Era önskemål.